Symboler for forløb

Gentagelsestegn

||:    :||      Gentag afsnittet mellem tegnene. (Eksempel)
||: ||: :|| :|| NB: Man kan ikke have gentagelsestegn „inden i“ hinanden.
:|| Gentag helt fra starten. (Eksempel)
| % |      Gentag foregående takt. (Eksempel)
| Gentag 2 takter |      Gentag de to foregående takter. (Eksempel)

Volter

Volter Det, der står under klammen med 1-tallet under, skal spilles første gang, men anden gang – ved gentagelsen – springer man det indklamrede over og fortsætter ved klammen med 2-tallet. (Eksempel)
 
Der kan også være 3., 4. ,5. volte osv., og der kan godt stå flere tal under samme volte.

Tegn for „spring“

da capo / fine da capo angiver, at man skal starte forfra, mens fine angiver, at stykket er slut (sidste gang, man kommer til fine). (Eksempel)
Segno-tegn Tegnet segno bruges til at springe tilbage i satsen. Tegnet placeres det sted, som man vil springe til.
Der, hvor man vil springe fra, skriver man så dal segno, d.s., dal segno eller d. segno. (Eksempel)
Coda-tegn Tegnet O med et + over bruges til at springe til en coda / outro.
Tegnet placeres både der, hvor man skal springe fra, og der, hvor man skal springe til. (Eksempel)
dal segno al coda Spring først tilbage til segno, og spring derefter til coda, så snart O med et + over efterfølgende optræder. Kan også skrives dal segno al coda, d. s. al coda eller lignende. (Eksempel)