Schenkerbegreber og -symboler

Node uden hals Node uden hals Node, der „hører til“ en strukturelt mere vigtig tone.
Node med hals Node med hals Node, der har en funktion i et dybere niveau (middelgrund), og som generelt tilhører den harmoniske regions treklang. Prolongeret tone.
Bue Bue Buer angiver en lineær sammenhæng mellem to tonehøjder. Generelt bør ingen toner være uden bue (eller bjælke).
Konsonerende spring CS „Consonant skip“. Melodisk diminution.
Akkordbrydning arp „Arpeggiation“. Melodisk diminution.
Nabotone N „Neighbour note“. Melodisk diminution. Kan være komplet eller ukomplet – enten øvre eller nedre. Ukomplette nabotoner kan være af præfiks- eller suffikstype.
Gennemgangs­tone P „Passing note“. Melodisk diminution.
Stiplet bue Stiplet bue Stiplede buer angiver kobling („coupling“, „Koppelung“) – oftest registerflytning („register transfer“) eller middelgrundsprolongation af en enkelt tone.
Lineært inter­vallisk mønster Lineære intervalliske mønstre („linear intervallic patterns“, „LIP“) angiver som regel en klar harmonisk retning til en harmonisk målregion (som regel I). Almindelige mønstre er 6-5, 10-5, 5-10 og 10-7 (interval mellem to stemmer, som regel bas og melodi).
Underforstået tone Node i parentes Underforstået tone („implied note“).
Stemmebytte Stemmebytte „Voice exchange“, „Stimmtausch“.
„Dobbeltbue“ Dobbelt-bue med forbindelse fra I til V Bruges i bassen til at angive en forbindelse til dominanten.
Lineær progression Noder med hals og bjælke „Linear progression“, „Zug“. Hver tone skal være harmonisk understøttet. Yderintervallet skal passe med det overordnede harmoniske mål. Prolongation af den øverste tone.
Udfoldelse Udfoldelse „Unfolding“, „Ausfaltung“. En enkelt forgrundslinje, der forbinder to noder i samme harmoniske region, en prolongation af den øverste tone. De to toner kan ses som ét interval på et dybere niveau. Skal være forbundet med et andet interval.
Afbrydelse || „Interruption“, „Unterbrechung“. For eksempel 3-2 || 3-2-1.
Opstigning „Inital ascent“, „Anstieg“. Som regel til hovedtonen.
Overgriben „Overlapping“, „reaching over“ eller „superposition“, „Übergreifung“.
Dæktone „Cover tone“, „Deckton“. En flytning eller fordobling af en indre stemme, så den primære melodi „dækkes“ af tonen.
Urlinje / ursats „Fundamental line / fundamental structure“, „Urlinje / Ursatz“.
Ursatser
Start på hovedtone („primary tone“, „primary melodic tone“ eller „head note“, „Kopfton“).

Læs mere i:

Allan Forte og Steven E. Gilbert: Introduction to Schenkerian Analysis. W. W. Norton and Company, New York/London, 1982.

Allan Cadwallader og David Gagné: Analysis of Tonal Music. A Schenkerian Appoach. Oxford University Press, New York/Oxford, 1998.

Nicholas Cook: A Guide to Musical Analysis (kapitel 2, „Schenkerian analysis“). W. W. Norton and Company, New York/London, 1987.

Salzer, Felix: Structural Hearing. Tonal Coherence in Music. Dover Publications, Inc. New York. 1952.