Eksempler på brug af gentagelsestegn

Brug af %

Husk, at det er takten umiddelbart før, der gentages. Hvis for eksempel en grundrytme skal varieres en enkelt takt, kan det altså ikke angives således:

Fejlagtig brug af %

I stedet må man efter variationen gentage grundrytmen:

Grundrytme med variation

Tilbage