Musikalske normer i populærmusik

Musikalske normer i populærmusik er en ph.d.-afhandling, der omhandler musikalsk-analytiske aspekter af populærmusikken (med hovedvægt på perioden omkring anden halvdel af 1950’erne og første halvdel af 1960’erne). Formålet er at beskrive musikalske normer, dvs. bagvedliggende strukturer, der opleves som karakteristiske for musikken, og som konkret musik høres „i lyset af“.

I afhandlingen inddrages en bred vifte af analysemetoder fra forskellige musikvidenskabelige traditioner, der diskuteres og tilpasses, og applikationen af traditionel musikteori på populærmusik medfører en række diskussioner af teoriernes begreber og eksplicitte og ikke mindst implicitte forståelsesrammer. Herudover udvikles der i afhandlingen andre metoder og begreber, der direkte er rettet mod populærmusikalske forhold.

Jesper Juellund Jensen 2001: Musikalske normer i populærmusik (pdf, åbner i nyt vindue)

Man kan læse mere om projektet og tilblivelsen af afhandlingen på cyrk.dk/phd.