Jazz-akkorder på klaver

Generelle principper

Der anvendes 2-, 3- eller (oftest) 4-tonige akkorder, der kan lægges i to forskellige stillinger. Nedenfor ses, hvordan Dm7 kan lægges. Der anvendes generelt de anførte udvidelser.

Generel akkordlægning.

Akkorderne kan lægges:

  • I venstre hånd. Højre hånd er dermed fri til melodispil. Bassen spilles af et andet instrument.
  • I højre hånd. Venstre hånd spiller bastoner.

II-V-I i dur (firtonige akkorder)

II-V-I i dur

Som det ses er der to alternativer til den "logiske" måde at lægge Imaj7 på.

II-V-I i mol (firtonige akkorder)

II-V-I i mol

For V7 er der to muligheder for nonen: ♭9 eller ♯9.

Akkorden m7♭5 klinger ret skarpt med none, hvorfor man ofte vælger en anden mulighed. Man kan for eksempel blot udelade nonen og anvende en 3-tonig akkord, eller man kan benytte en af nedenstående alternativer:

Alternativer for mm7b5

I øvrigt kan henvises til Jens Westergård Madsen Lærebog i jazzimprovisation (Engstrøm & Sødring 1987), specielt kapitel III Voicing, side 32-71.