Notation af blæsere

Mange blæsere er transponerende instrumenter. For eksempel er en sopransaxofon „stemt i b”. Det betyder, at hvis en sopransaxofonist spiller et c i en node, vil der klinge et b. Med andre ord klinger tonen en stor sekund under det noterede:

Node:       Klang:
Figur i G-dur Figur i F-dur

Hvis man skriver for en sopransaxofon, må man således sørge for, at noderne er en stor sekund over det, man ønsker skal klinge. Når man transponerer, skal man huske også at ændre de faste fortegn. Hvis man for eksempel som ovenfor har en frase i F-dur, så bliver det til G-dur (en stor sekund over) i sopransaxofonistens node.

Desværre er det ikke alle blæsere, der klinger netop en stor sekund under det noterede, dvs. er „stemt i b”. Nedenfor er en liste over de mest almindelige blæsere og deres stemning:

Instrumenter stemt i og transponerer
Sopransaxofon b stor sekund ned
Altsaxofon es stor sekst ned
Tenorsaxofon b oktav + stor sekund ned
Barytonsaxofon es oktav + stor sekst ned
Piccolo-fløjte c oktav ned
Fløjte c ikke
B-klarinet (mest alm.) b stor sekund ned
A-klarinet a lille terts ned
Obo c ikke
Engelskhorn f kvint ned
Horn f kvint ned
Trompet b stor sekund ned
Flygelhorn b stor sekund ned
Basun = trombone c ikke
Tuba c ikke

Hvis man arrangerer for et af ovennævnte instrumenter, skal man transponere den modsatte vej. Har man f.eks. skrevet noget for en altfløjte, skal man transponere en kvint op. Når altfløjten så spiller den transponerede node, vil det klinge en kvint under – altså dér, hvor man oprindeligt havde skrevet det.