Trommenotation

Trommer

De tre vigtigste trommer er stortromme, lilletromme og hi-hat. Derudover kan der anvendes bækkener, hvor de to mest almindelige er crash- og ride-bækken, og tamtam’er (eller blot kaldet „tam’er“), hvor der som regel er to side-tamtam’er og en gulv-tamtam.

Undertiden bruges de engelske betegnelser eller forkortelser for trommerne:

dansk   engelsk   fork.
crash-bækken   crash cymbal   crash
ride-bækkenride cymbalride
hi-hathi hat (high hat)hh
koklokkecow bell(cb)
tamtamtomtom
lilletrommesnare drum (side drum)sd
stortrommebass drum (kick drum)bd
 
stikkersticks
whiskersbrushes (!)

Nodesystem og nøgle

Trommer noteres som regel i et sædvanligt 5-linjet nodesystem med en f-nøgle () eller med en speciel nøgle ( Trommenøgle  eller  En anden trommenøgle ).

Nodehoveder

Til trommer med skind (stor- og lilletromme og tamtam’er) anvendes almindelige nodehoveder ( Almindeligt nodehovede ), mens man til „metallet“ (hi-hat og bækkener) anvender kryds ( x ). Det er dog ikke altid, at man tager det så nøje – og undertiden bruger man også andre nodehoveder.

Placering af trommerne

Der er ingen helt faste regler for, hvor de forskellige trommer placeres. Det er derfor en god idé at angive de anvendte trommer og deres placering, hvis der kan være tvivl. Oftest placeres trommerne mellem linjerne. Man kan også anvende bilinjer, hvis man har mange forskellige trommer. Nedenfor er et eksempel med de tre vigtigste trommer – hi-hat, lilletromme og stortromme:

Trommeeksempel 1

Undertiden placeres hi-hat over den øverste linje, ligesom stortromme undertiden placeres under den nederste linje (for at få plads til flere trommer – oftest tamtam’er – i midten). Lilletrommen placeres mellem hi-hat og stortromme. Bækkener placeres samme sted som hi-hat eller over hi-hat’en. Tamtam’er placeres mellem hi-hat og stortromme. Åben/lukket hi-hat angives med hhv. o og + over noden, men som regel underforstås blot lukket hi-hat.

Trommeeksempel 2

Trommeeksempel 3

Den sidste rytme er et eksempel på den notation, der anbefales i gymnasiet (jvf. brev fra fagkonsulenten for musik i gymnasiet, Finn Gravesen, Undervisningsministeriet, 21. november 1995). I brevet anbefales følgende placering af trommerne (af Karsten Tanggaaard):

Notation af trommer i gymnasiet

For os andre er der ingen grund til specielt at foretrække netop den notation – gør, hvad du finder praktisk og letforståeligt!

Notation i stemmer

Notation i to stemmer

Som regel noteres trommesættet som to stemmer. Hi-hat og bækkener er selvfølgelig i den øverste stemme, mens stortrommen er i den nederste. Lilletrommen og tamtam’er ses både placeret i den øverste og i den nederste stemme:

Lilletromme i den nederste stemme    Lilletromme i den øverste stemme
Eksempel på notation i stemmer 1 Eksempel på notation i stemmer 2
Denne notation afspejler, at stor- og lilletromme musikalsk fungerer sammen, mens hi-hat i højere grad har en selvstændig funktion. Hermed noteres hænderne i den øverste stemme, foden i den nederste. Bemærk, at denne notation ofte giver flere pauser (se evt. nedenfor).

Notation i en stemme

Man kan dog også notere alle trommer som én stemme, som regel med halsene opad:

Eksempel med halse opad

De to stemmer skal begge „gå op“ rytmisk

Når man noterer i to stemmer, skal noder og pauser „gå op“ i hver stemme for sig. Er taktarten for eksempel 4/4, skal der i hver af de to stemmer være præcis 4 fjerdedele.

I nodeeksemplet nedenfor er hi-hat noteret som én stemme, mens stortromme og lilletromme er noteret som én stemme:

Trommeeksempel med en fejl

I overstemmen med hi-hatten er der 8 ottendedele, hvilket svarer til 4 fjerdedele, så her er alt i den skønneste orden.

I understemmen med stortromme og lilletromme er der derimod kun 3 ottendedelsnoder og 2 fjerdedelsnoder. Det giver 3 1/2 fjerdedele i alt – og ikke 4 fjerdedele! Den er derfor forkert noteret.

Man kan faktisk ikke af ekemplet ovenfor ses, hvad der menes! Det kunne f.eks. være, at der skulle indsættes en ottendedelspause således:

En tolkning af fejlen

Men det kunne også være, at ottendedelspausen skulle være et andet sted, for eksempel til sidst:

En anden tolkning af fejlen

Eller i en korrekt noteret udgave:

En korrekt notation af en anden tolkning af fejlen

Bemærk i øvrigt, at når to trommer noteres i den samme stemme, regnes de „som ét instrument“. Når de spiller samtidigt, gælder det mht. rytmen altså kun som ét anslag (men selvfølgelig på to trommer). Se f.eks. overstemmen med hihat og lilletromme nedenfor, hvor der – rent rytmisk – er 8 anslag:

Trommerytmeeksempel