Akkordfremmede toner

Visse toner i en melodi findes ikke i den akkord, der bruges på det pågældende tidspunkt. Sådanne toner kaldes under ét akkordfremmede toner (eller „harmonifremmede toner“), modsat toner, der er i akkorden, som kaldes akkordtoner.

Visse typer af akkordfremmede toner forekommer så tit, at man har specielle navne for dem. Man skelner mellem akkordfremmede toner på betonet tid og på ubetonet tid (læs evt. artiklen om betoning).

Akkordfremmede toner på betonet tid

Forudhold (også kaldet synkopedissonans) er „forberedt“, dvs. tonen forekommer i den foregående akkord. Forudhold videreføres trinvist til en akkordtone.

Forudhold.

Forslag er ikke forberedt, men indføres trinvist eller springvist. Forslag videreføres trinvis til en akkordtone.

Forslag.

Akkordfremmede toner på ubetonet tid

Gennemgang indføres trinvist fra og videreføres trinvist til en akkordtone.

Gennemgang.

Drejenode indføres trinvist fra og videreføres trinvist til den samme akkordtone.

Drejenode.

Vekselnoder.

Vekselnode.

Forudtagen (også kaldet anticipation eller „lift“).

Forudtagen.