Eksempler: Enkelt gentagelsestegn

Født er vor frelser

Bemærk, at gentagelsestegnet undertiden placeres inde i en takt:

I vildsomme skove

Tilbage