Opgaver i rytmenotation

På denne side findes tre ark med opgaver i rytmenotation.

Opgaveark 1

Opgaveark 1

Overbinding, ottendedele og sekstendedele, noder og pauser, forskellige taktarter.
Læs evt. først om betoning.

Opgaveark 2

Opgaveark 2

Hertil også bjælker. Sværere opgaver – de sidste endog meget svære.

Opgaveark 3

Opgaveark 3

Notation af „swing“- eller „shuffle“-rytmer i hhv. 12/8 og 4/4.
Læs evt. først om swingnotation.

Løsningsforslag

Bemærk, at der kun er tale om forslag, og at nogle rytmer kan noteres på flere måder.

Opgaveark 1

Løsningsforslag til opgaveark 1

Opgaveark 2

Løsningsforslag til opgaveark 2

Opgaveark 3

Løsningsforslag til opgaveark 3