Lærerens Musikteori

Grundbog i musikteori og arrangement beregnet for læreruddannelsen og til teoretisk fordybelse for enhver musiklærer. Bogen indeholder al den grundlæggende musikteori – noder, rytme, skalaer, akkorder, form – og fortsætter med en række teknikker til arrangement rettet mod grundskolen med gennemgang af typiske instrumenter. Hver side forklarer ét emne, og materialet kan derfor både bruges som lærebog og opslagsværk. Bogen er rigt forsynet med nodeeksempler og -referencer til sange.

Køb bogen hos Dansk Sang

Indholdsfortegnelse

Musikteori

1. Toner

Stamtoner
Nodesystemet
Nøgler
Hel- og halvtoner
Fortegn
Intervaller
Ens- og uensbeliggende intervaller
Komplementærintervaller
Halvtoneskridt
Store og små intervaller
Rene, formindskede og forstørrede intervaller
Dynamik

2. Rytme

Puls og takt
Enkle rytmenoder
Enkel taktart
Om at tælle
Pause og optakt
Tempo
Punktering og bindebue
Kortere nodeværdier
Betoning
Rytmenoders placering i takten
Rytmeboks
Rytmeboks og noder
Sammensat taktart
Underdelt taktart
Synkope, lift
Swing
Rytmenoder
Talekor (rap)
Staccato og legato
Slagfigurer

3. Skalaer og tonearter

Skalaer og tonearter
Durskala
Hvornår er det ♭, og hvornår er det ♯?
Fortegn
Kvintcirkel med durskalaer
Dur-toneart, solmisation
Molskala
Parallel- og variantskala
Pentaton skala
Blues-tone
Flere tonearter i samme musik
Enharmonik

4. Akkorder

Treklange
Simpel becifring
Omvending
Trinbetegnelser
Hovedtreklange
Harmonisering med hovedtreklange
Treklange af molskala
Rytmisk placering af becifring
Rundgang
Flere treklange
Firklange: 7 og maj7
Formindsket og halvformindsket firklang
Større klange: 9, 11 og 13
Tilføjelse og udeladelse
Akkordtransponering

5. Funktionsharmonik

Funktionsharmonik
Tonika og dominant i dur
Subdominant
Kadence
Funktioner i mol
Funktioner i flere former
Dominantforudhold
Jazzharmonik

6. Form

Form
Periode
Gentagelse
Frem og tilbage i noderne
Ostinat og sekvens
Form i klassisk stil
Form i jazz og pop/rock
Kanon
Række
Bluesskema

Arrangement

7. Arrangement

Forberedelse til arrangement
Udtryk, tempo og toneart
Arrangementets form
Indledning, overgange og afslutning
Fleksibelt arrangement
Pædagogisk arrangement
Oplevelse for den udøvende
Toner, der er lette at huske
Rytme
Notationsformer
Notation – eller ej?
Partitur
Stemmeark/rolleark
Pejlemærker
Sparetegn
Opstilling

8. Stemmeføring

Stemmer
Stemmebevægelse
Den enkelte stemmes melodi
Beliggenhed
Stemmeføring i klassisk stil
Basstemme
Forhold mellem basstemme og melodi
Notation af stemmer

9. Baggrund

Baggrund
Baggrund: Fra akkord til stemmer
Stigende/faldende baggrund
Firklange i 3-stemmig baggrund
Baggrund med flere/færre stemmer
Baggrundens forhold til basstemmen
Baggrundens stemmer: Andre forhold
Variation i baggrunden
Vokal baggrund
Instrumental baggrund
Jazzbaggrund

10. Medstemme

Medstemme
Medstemmer og akkordtoner
En enkelt medstemme
En enkelt medstemme – et eksempel
To medstemmer
Tre og flere medstemmer
Beliggenheden af medstemmer
Akkordfremmed tone i melodien
Enstemmighed

11. Uakkompagneret sats

Uakkompagneret sats
Akkordlægning – treklange
Akkordlægning – andre
Akkordfremmede toner i uakk. sats
Fri uakkompagneret sats

Instrumenter

12. Vokal

Vokal
Tekstfordeling

13. Trommer & percussion

Tromme- og percussionnotation
Notation af trommesæt
Trommegrundrytme i pop/rock
Trommevariationer
Conga og bongo
Håndpercussion
Stompinstrumenter

14. Bas

Elbas/kontrabas
Basrytme
Dekoration af basstemme
Basfigurer
Walking bass

15. Klaver

Klaverakkorder ud fra becifring
Særlige klaverstrums
Melodi og akkorder på klaver
Arrangement af klaver

16. Flere instrumenter

Stavspil
Xylofon og marimba
Klokkespil, klokker og metallofon
Boomwhackers
Guitar
Rytmeguitar (akkordspil)
Ukulele
Blokfløjte
Transponerende instrumenter