Bånd, cd, lp eller computer?

Når man skal vælge, hvad man vil lytte af fra, er der i hvert fald tre forhold, man skal overveje:

1. Afspilning af et bestemt afsnit igen og igen

Det er vigtigt, at man så præcist som muligt kan komme til at bestemme, hvor man lytte fra. Ideelt skal man kunne stoppe afspilleren og så afspille fra lige præcis et bestemt sted.

2. Afspilning ved andre hastigheder

På visse afspillere kan man ændre hastigheden.

Halv hastighed svarer til en oktavtransponering nedad. Dette er især velegnet til transskription af hurtige forløb af instrumenter i et rimeligt højt toneleje, f.eks. en trompet eller en kvindestemme, mens en bas kommer ned i et toneleje, hvor det er meget svært eller umuligt at høre.

Dobbelt hastighed svarer naturligvis også til en oktavtransponering – bare opad. En bas kan undertiden med fordel lyttes af ved dobbelt hastighed. Derved kommer tonelejet en oktav op, og det kan være meget lettere at høre tonerne (og f.eks. at adskille el-bas og stortromme).

Helt ideelt er det selvfølgelig, hvis man kan ændre hastighed og tonehøjde uafhængigt af hinanden. Dette kan kun lade sig gøre på computer. Man kan f.eks. lave en udgave, der går i halvt tempo – men uden at tonehøjden ændres! Dette letter i betragtelig grad transskriptionen. Man kan også lave en udgave, hvor alle lyde er sat en oktav op – uden at hastigheden er ændret. Herved bliver det langt tydeligere at høre bassen.

3. Finjustering af hastigheden

Det er ikke altid, at ens instrument stemmer med optagelsen, hvilket kan være meget generende. Heldigvis kan man på visse afspillere finjustere hastigheden. En anden løsning på problemet kan i øvrigt være at bruge et instrument, der let kan stemmes om – f.eks. et elektronisk keyboard, hvor man som regel kan finjustere stemningen.