Placering af tegn på tastaturet

Der er anvendt tre hovedprincipper for placeringen af tegn på tastaturet:

1) Taster, som umiddelbart associerer til tegnet

Så vidt muligt er tegn placeret på taster, som umiddelbart associerer til tegnet. For eksempel er D placeret på  ⇧⃣  +  D⃣ , ligesom 7 er placeret på  7⃣  .

2) Taster, der ligger i samme område på tastaturet

Andre tegn, der kan siges at tilhøre en gruppe, er placeret på taster, der ligger ved siden af hinanden. Således ligger rytmenoder på tasterne  Q⃣ - T⃣  i Amadeus Rytme:

Noder og pauser på [Q]-[T]

3) Tegn, der optræder i par

Tegn, der kan siges at danne par, er som hovedregel placeret på samme tast med og uden brug af skiftetasten,  ⇧⃣ . For eksempel er 2 (hævet) placeret på  2⃣  , mens 2 (sænket) er placeret på  ⇧⃣  +  2⃣  .

Generelt skrives hævede tegn uden  ⇧⃣  og sænkede tegn med  ⇧⃣ .

Et andet eksempel er noder, som skrives uden  ⇧⃣ , og pauser, der skrives med  ⇧⃣ .

 

Overalt, hvor det har været muligt, er et eller flere af de tre hovedprincipper anvendt ved placering af tegn på tastaturet. Visse mere specielle tegn kan dog kun opnås ved særlige tastkombinationer, for eksempel ved brug af alt-tasten.

Bemærk, at der er små forskelle på, hvor tegnene ligger på et dansk, svensk og norsk tastatur. Generelt er Amadeus udformet, så tegn, der bruges i det pågældende land, er forholdsvis lette at frembringe på landets tastaturlayout.