Amadeus Rytme

Amadeus Rytme bruges til noder og specialtegn – melodiske trintal, betoninger, taktstreger, pile m.m.

Noder og pauser

Med Amadeus Rytme kan man skrive simple rytmer fra helnoder til 16.-delsnoder. Man kan angive punktering, bjælker, overbinding, duoler, trioler og fermat. Et eksempel på en rytme skrevet med Amadeus Rytme:

Rytmeeksempel

Disse rytmer kan uden videre skrives i ens tekstbehandlingsprogram, for eksempel Microsoft Word.

Melodiske trintal

De melodiske trintal, 1̂, 2̂, .. , 8̂, bruges blandt andet i Schenker-analyser. De kan naturligvis kombineres med fortegn og fermat, for eksempel ♭3̂, ♯4̂ eller ♮7̂.

Betoninger

Man kan med Amadeus Rytme skrive betoningstegn, - og u, der endvidere kan være udvidet med en mere præcis angivelse til et af følgende tegn: -´, -`, -↑, ú, ù eller u↑.

Pile

Man kan vælge mellem otte forskellige pile, for eksempel til angivelse af melodiske linier, 3↘2↘1, eller akkordfølger (sammen med Amadeus Becifring eller Amadeus Funktion), C⤻G⤻D eller IV→V7→I. Pilene kan også være nyttige i ens nodeprogram til angivelse af for højt eller for lavt intoneret tone (↑ og ↓).