Amadeus Funktion

Amadeus funktion bruges til funktioner, „klassiske“ trinbetegnelser og taktarter.

Desuden indeholder Amadeus Funktion – som de andre skrifter – generelle specialtegn såsom taktstreg, fermat og pile.

Funktionssymboler

Med Amadeus Funktion kan man skrive enkle funktionssymboler, T, S, D, DD.

Samme funktionssymboler repræsenteret ved små bogstaver t, s, d, og dd findes også.

Stedfortrædertegn Væltet T, Væltet S og Væltet D er ligeledes tilgængelige.

Alle funktionstegn kan gennemstreges som i Gennemstreget D og Gennemstreget S.

De enkle symboler kan udvides: Tp, S+, °D, Sn, Dv, tk, D<, Tlv, Væltet Tp osv.

Tilføjelser

Det er enkelt at benytte tilføjelser i form af hævede tal til de enkelte funktionstegn, for eksempel S6, D7 eller Gennemstreget D9.

Tallene kan foran- eller efterstilles hævede fortegn som i D♯5 eller Gennemstreget D♭9. I stedet for fortegnene kan man også benytte kiler, for eksempel Gennemstreget D♭9, Gennemstreget D>9 og D<.

Det er også muligt, ved hjælp af hævede tal og hævet bindestreg, at angive en melodisk forbindelse: S9-8, D5-6.

Bastoner

Bastoner kan angives under et funktionstegn, for eksempel T over 3.

Bastoner kan tillige foranstilles fortegn eller kile, for eksempel D over ♭9, ligesom man kan angive melodisk forbindelse i bassen med en særlig bindestreg: D over 8-7

Alle orgelpunktsituationer kan gengives. Her vises blot én: D7 over T-org.

Forudhold

Man kan angive forudhold ved at kombinere et hævet og et sænket tal: 5/4 foran D, 6/4 foran Df osv. Tallene kan frit gennemstreges, for eksempel D6 med genemstreget 5.

Igen kan man angive en bestemt melodisk forbindelse, for eksempel D 6➝5/4➝3.

Accidentaltonebetegnelser

Det er muligt at benytte forkortede accidentaltonebetegnelser som D7 gg, 5/4D i og Tfh 4-3. Alteration kan også angives, for eksempel DDalt (it).

Mediantsymboler

Over- , under-, hoved- og bimedianttegn kan skrives i utallige kombinationer, f.eks. TM(B), D7 over T-org. og SM(B).

Klassiske trinbetegnelser

Med Amadeus Funktion kan man også skrive „klassiske“ trinbetegnelser som II, V og VII.

Trinsymbolerne findes også som små bogstaver f.eks. ii, iv og vii.

Alle store trinsymboler kan skrives i en gennemstreget version, for eksempel I gennemstreget, V gennemstreget.

Trintallene kan foranstilles fortegn, for eksempel ♭VII, ♯II og ♮I.

Omvendinger

Ved at benytte enkelte tal eller talpar kan man angive omvending efter et trinsymbol. Eksempler på omvendinger: I6, II6/5, V2 og Gennemstreget V4/3.

Taktarter

Taktarter, f.eks. til brug i kombination med Amadeus Rytme skrives også med Amadeus Funktion. Eksempler på taktarter: Taktarter.

Specialtegn

Amadeus Funktion indeholder endvidere en række specialtegn, for eksempel pile (➝), omtydning (≅), taktstreg (|) og fermat (𝄐).

Se under Amadeus Rytme for at se alle specialtegn i Amadeus.

Et eksempel på brug af Amadeus Funktion i Finale

Et eksempel på brug af Amadeus Funktion i Finale