Symboler og taster

Amadeus er tre skrifter med musiksymboler:

  • Amadeus Becifring: Becifringer og „becifringstrinbetegnelser“
        
  • Amadeus Funktion: Funktioner, „klassiske“ trinbetegnelser og taktarter
        
  • Amadeus Rytme: Melodiske trintal, rytmenoder og betoningstegn
        

Hvordan opbygges symboler?

Mere komplicerede symboler som ♯V°7/3 opbygges af enkelttegn – her ♯ V ° 7 /3
Omvendt består visse symboler kun af ét tegn, for eksempel DD og sus

Hvor findes symbolerne på tastaturet?

Generelt ligger symbolerne de steder på tastaturet, hvor man venter at finde dem. Skal man skrive Cm7/G, IV+, T, Sn, (D7)[Tp], IV6 eller 3-2, er det således lige ud ad landevejen.

Specielle musiksymboler – fortegn, rytmenoder, bastegn, omvendinger – ligger på taster, der er lette at huske.

Læs mere om principperne for placeringen af tegn på tastaturet.

Generelle tegn for alle tre skrifter

Nogle tegn findes i alle skrifter. Vigtigst er fortegnene, ♭ og ♯, men der er også andre tegn såsom taktstreg og pile.