Amadeus Becifring

Amadeus Becifring bruges til becifringer og til „becifrings­trin­beteg­nelser“. Desuden indeholder Amadeus Becifring – som de andre skrifter – generelle specialtegn såsom taktstreg, fermat og pile.

Becifring

Man kan med Amadeus Becifring skrive almindelige becifringer som Cm, B♭7, Asus, Hmaj7, G♯°, D+, F7♭9, Eadd9 o.s.v. Man kan anvende akkordgrundtonerne C, D, E, F, G, A, H og B, der kan efterstilles ♭, ♯ eller evt. ♮. Bastoner kan skrives på to måder: Med skråtstillet streg, for eksempel F/C, eller som understillet lille bogstav, for eksempel F med et lille c under. Amadeus Becifring indeholder alle de sædvanlige becifringsudvidelser: m, M, °, ø, +, ∆, add, ÷, omit, dim, aug, sus, maj, alt og naturligvis tallene 1-9. Til tallene findes endvidere specielle hævede tegn som bindestreg, fx Csus4-3, parenteser, fx C7(9), komma, fx C7,6, og fortegn, fx C7♭9 eller C7♯5.

Becifringstrinbetegnelser

Becifringstrinbetegnelser eller „rytmiske“ trinbetegnelser skrives med Amadeus Becifring, mens „klassiske“ trinbetegnelser skrives med Amadeus Funktion. Eksempler på becifrings­trin­beteg­nelser: Ⅱm7, Ⅴ7, Ⅰmaj7. Trin kan i Amadeus Becifring understilles tal, der angiver bastone, for eksempel Ⅱm/3 eller Ⅲ7/5. Der bruges de samme udvidelser som til becifringer, se ovenfor.

Berklee-analysesymboler

Amadeus Becifring indeholder desuden pile, klammer og andre symboler til harmonisk Berklee-analyse, for eksempel IIm7⌴V7♭9⤳Imaj7 og Em7⌴E♭7⤳Dmaj7.

Specialtegn

Amadeus Becifring indeholder endvidere en række specialtegn, for eksempel pile (←↑→↓), omtydning (≅), taktstreg (|), gentagelse af takt (𝄎) og fermat (𝄐). Fermaten kan uden videre overstilles en becifring eller en trinbetegnelse, for eksempel G med 𝄐 over eller V med 𝄐 over. Se under Amadeus Rytme for at se alle specialtegn i Amadeus.