Programmer

Cyrk tilbyder nedenstående programmer til OS X og Mac OS 8-9 („classic“). De fleste er gratis (eventuelt kun til privat brug).

Libretto er et simpelt program, der kan holde styr på sangtekster til sange i iTunes.
Tilfældighed kan give et tilfældigt tal, og som kan give en tilfældig rækkefølge af nogle ord/linjer.
Cyrk Link Maker opretter internetlinks som små dokumenter – linkdokumenter.
Ret eksport fra Fronter retter forkerte navne på arkiver og sletter tomme „images“-mapper efter eksport fra læringssystemet Fronter.
Tegn og tegnsæt er et simpelt hjælpeprogram til visning af tegnværdier i forskellige tegnsæt og i forskellige repræsentationer, herunder „url-kodning“.

Programmer til Mac OS 8-9

Tjek links i web-site er et program til Mac OS (X eller 8-9), der kan bruges til at tjekke alle links inden for en lokal kopi af et web-site.
Tekstkonvertering er et program til Mac OS 8-9 („classic“), der kan konvertere mellem html, rtf, (formateret) Mac-tekst og Windows-tekst.
Musikkatalog er et program til Mac OS 8-9 („classic“), der lader dig se og redigere oplysninger om cd’er, lp’er og bånd.
Husk er et lille og meget enkelt program til Mac OS 8-9 („classic“), der kan hjælpe dig med at huske fødselsdage og andre begivenheder.
Månedskalender til Mac OS 8-9 („classic“) kan vise en måned (også med helligdage som påske osv. samt begivenheder angivet i Husk) og kan desuden bruges til at oprette en rtf-tekst med en kalender over en valgt måned til at skrive ud og hænge på opslagstavlen.

Mindre programmer

Vis indhold er et lille program, der kan vise indholdet af et vilkårligt arkiv og konvertere fra en række tegnsæt (Windows, UTF osv.).
Juster Finder-information er nogle små programmer, der kan justere dokumenters Finder-information, dvs. oplysninger om dokumenttype og oprettelsesprogram (på en Apple Macintosh).
Til Pagespinner ISO-tekst er et lille hjælpeprogram til Macintosh, der kan ændre dokumentoplysninger, så dokumenter, der trækkes hen over programmet, markeres som tekster med ISO-tegnsættet, der redigeres i PageSpinner.
Rediger tag-skriftsnit er en udvidelse til PageSpinner, der lader en redigere udseendet af forskellige tags og teksten mellem disse.
Cyrk
Jesper Juellund Jensen
Fordresgårdvej 50
2400 København NV
E-mail: jjj@cyrk.dk