Libretto

Libretto er et simpelt program, der kan holde styr på sangtekster til sange i iTunes.

Der er simpelthen et vindue med teksten til den sang, der afspilles i iTunes lige nu. Her kan man så skrive sangens tekst ind. Det er sådan set det. Programmet holder så styr på teksterne og skifter automatisk til den sang, der afspilles i iTunes.

Libretto:

  • giver dig mulighed for på en let og effektiv måde at søge efter sangteksten på internet.
  • kan „rydde op“ i teksten. Man kan selv indstille, hvordan man vil have „ryddet op“, fx fjerne mellemrum i starten af linjer.
  • bruger teksten for sangen i iTunes, hvis den findes i iTunes.
  • kan vise en oversigt over alle dine tekster.
  • lader dig søge i teksterne med Spotlight.
  • kan arkivere teksten som dokument, hente et dokument ind som sangtekst, arkivere alle tekster og importere et arkiv med mange tekster.
  • kan arkivere teksten for sangen i Tunes, så den også overføres til fx iPod. Dette sker uden at læse eller ændre iTunes' dokumenter, men alene ved AppleScript. Der er altså ikke risiko for, at ens dokumenter (fx mp3-filer) beskadiges.
  • har implementeret fortryd/gentag.

Libretto er udviklet af Cyrk ved Jesper Juellund Jensen, jjj@cyrk.dk, 2004-2013. Jeg modtager gerne kommentarer om programmet, f.eks. forslag til forbedringer og meldinger om fejl.

Libretto er gratis for ikke-kommerciel anvendelse, men hvis du bruger programmet jævnligt, vil jeg værdsætte en mail eller et postkort.

Download „Libretto” til Mac OS X
Version 0.1.5 – 16. februar 2013 (2,3 Mbyte, zip-pakket)
Cyrk
Jesper Juellund Jensen
Fordresgårdvej 50
2400 København NV
E-mail: jjj@cyrk.dk