Jesper Juellund Jensen      

Artikler


Efterhånden som jeg i forbindelse med mit ph.d.-projekt behandlede forskellige emner, lagde jeg her af og til forskellige artikler. Det er ikke dele, afsnit eller kapitler i den endelige ph.d.-afhandling, ligesom det heller ikke altid er „færdige“ artikler, men snarere udkast eller ideer.

Alle kommentarer er meget velkomne! Skriv til jjj@cyrk.dk

 • Rum
  Rumopfattelse og rumvirkninger i populærmusik.
   
 • Toneide
  Hvad er det egentlig, man noterer, når man transskriberer? Hvad forstår vi egentlig ved en „tone“? (Afsnit 3.1 fra afhandlingen)
   
 • Metrum
  En kort diskussion af metrum i populærmusik.
   
 • Melodirytme
  Diskussion af forskellige aspekter af rytmen af melodier i rock og pop (med tekst), herunder „lifts“.
   
 • Strukturer i The Beatles I’m looking through you
  En minutiøs gennemgang og diskussion af strukturer i melodien (inkl. akkorder), herunder rytmiske og metriske forhold.
   

Nedenfor er desuden nogle af mine øvrige artikler, der kan siges at have forbindelse til ph.d.-projektet:

 • Transskription
  Forskellige råd i forbindelse med transskription.
   
 • Tonenet
  En mere differentieret „navngivning“ af toner.