Jesper Juellund Jensen      

Introduktion til Schenker-analyse

Kurset er en introduktion til Schenker-analyse, som det praktiseres i Storbritannien og USA, hvor det er den dominerende analysemetode. Udgangspunktet er partiturmusikken, men metoden anvendes også – ofte i modificerede former – i angelsaksisk populærmusikanalyse. Kursets formål er at give et indblik i en anden analysemetode, der kan tjene som alternativ og supplement til metoder, der traditionelt anvendes i Danmark, og en sammenligning vil indgå i kurset. Kurset er rettet mod studerende, der har afsluttet analyse på grunduddannelsen.

Kurset afholdtes onsdag 20. og 27. september, 4. og 11. oktober (uge 38-41) 2000, kl. 13-16 i lokale 7. Kurset var opdelt i to dele:

1) Introduktion
Onsdag 20. og 27. september 2000

Første del fungerede som en introduktion for alle interesserede og bestod af to gange 3 lektioner. Fokus blev andet blive lagt på at kunne forstå Schenker-analyser og at kunne udarbejde simple forgrundsanalyser.

Man var velkommen til kun at følge første del.

   

2) Øvelser og mere videregående begreber
Onsdag 4. og 11. oktober 2000

Anden del, der ligeledes bestod af to gange 3 lektioner, var rettet mod særlige interesserede og omfattede dels mere konkrete øvelser, dels en introduktion til visse videregående begreber (f.eks. „udfoldelse“).

 

Opgaver

Der var en kursusmappe i kopirummet med artikler, opgaver, løsningsforslag mm. Henvend dig til mig, hvis du vil låne mappen til kopiering. Se i øvrigt nogle almindelige Schenker-symboler.


Opgaver til 27. september 2000

 • (Forgrunds-)analyse af B-delen af Mozart-menuet.
 • Læs side 27-47 i Nicholas Cook: A Guide to Musical Analysis.
 • Eventuelt forgrundsanalyse af takt 1-16 af Mozarts symfoni i g-mol (K. 550).
 • Læs eventuelt kapitel 1 (Melodic Diminutions), kapitel 2 (Voice Leading: Counterpoint and Figured Bass), kapitel 4 (Linear Intervallic Patterns), kapitel 5 (Harmonic Relations), kapitel 7 (Basic Axioms), kapitel 8 (The Concept of Prolongation) og kapitel 19 (Review and Refinement: Structural Levels and Linear Progressions) i Allen Forte & Steven E. Gilbert: Introduction to Schenkerian analysis.
 • Tænk eventuelt over problemer ved Schenker-analysen.

Opgaver til 4. oktober 2000

 • Analyse af Haydn, klaversonate (Hob. XVI/35) (find den lineære progression)
 • Analyse af Mozart, symfoni i g-mol (igen: find den lineære progression)
 • Eventuelt analyse af Händel, Joy to the World (igen: find den lineære progression)
 • Eventuelt analyse af The Platters, Only You (her er der to lineære progressioner – den ene „inden i“ den anden!)
 • Eventuelt analyse Mozart, klaversonate k. 283 (kun én lineær progression…)
 • Læs eventuelt kapitel 19 (Review and Refinement: Structural Levels and Linear Progressions) i Allen Forte & Steven E. Gilbert: Introduction to Schenkerian analysis.

Opgaver til 11. oktober 2000

 • Analyse af Händel, Lecon (lineær progression, opstigen)
 • Analyse af Bach, Ich bin’s, ich sollte büssen (udfoldelse, afbrydelse)
 • Eventuelt analyse af Mozart, klaversonate i A-dur, K. 331, III (afbrydelse, lineær progression)
 • Læs eventuelt kapitel 9 (Prolongation of the Primary Tone: Initial Ascent), kapitel 11 (Introduction to Musical Form; Unfolding of Intervals), kapitel 12 (Fundamental Structure in Complete Units), kapitel 15 (Musical Form and Fundamental Structure: “One-Part“ Forms), kapitel 16 (Musical Form and Fundamental Structure: Two-Part Forms) og kapitel 20 (Review and Refinement: Unfolding, Register Transfer, Overlapping, Motivic Structure) i Allen Forte & Steven E. Gilbert: Introduction to Schenkerian analysis.

Udvalgt litteratur

Allan Forte og Steven E. Gilbert: Introduction to Schenkerian Analysis. W. W. Norton and Company, New York/London, 1982.

Allan Cadwallader og David Gagné: Analysis of Tonal Music. A Schenkerian Appoach. Oxford University Press, New York/Oxford, 1998.

Nicholas Cook: A Guide to Musical Analysis (kapitel 2, „Schenkerian analysis“). W. W. Norton and Company, New York/London, 1987.

Salzer, Felix: Structural Hearing. Tonal Coherence in Music. Dover Publications, Inc. New York. 1952.