Cyrk   Jesper Juellund Jensen  

Indholdsfortegnelse


Indledning 9


I. Musikteoretisk baggrund 11

1. Dur/mol-tonalitet 12

Dur 12
Mol 14
Dur/mol-relationer 15
Trinbetegnelser 16
Hoved- og bitreklange 17
Større klange 18

2. Rytme & form 20

Rytme 20
Stykker 20
Form 21

3. Funktionsharmonik 23

Funktioner i dur 23
Funktioner i mol 24
Funktioner i andre former 25
Paralleller og varianter 26
Bidominanter 26
Jazzharmonik 27
Funktionstonalitet og modalitet 28
Afslutning 28

4. Blues 30

Bluesharmonik 30
Bluestoner og -skalaer 32
Afslutning 35


II. Rock’n’roll 37

5. Bluesbaseret rock’n’roll 39

To standardbluesskemaer 39
Variationer af bluesskemaet 39
Numre, der ikke følger et bluesskema 41
Afslutning 42

6. Ikke-bluesbaseret rock’n’roll 43

Funktionsharmonik 43
Rundgange 44
Grupper 47
Lån fra bluesharmonik 49
Afslutning 49

7. Form i rock’n’roll 50

Strofisk form 50
Vers-omkvæd-form 51
Kontrasterende afsnit 52
Indledning og afslutning 53
AABA-form 53
Afslutning 54


III. Beat 55

8. Bluesbaseret beat 57

Hovedtreklangene 57
bVII og bIII 59
Rundgange 61
Funktionsanalyse af bluesbaseret beat 62
Afslutning 65

9. Ikke-bluesbaseret beat 66

Faste mønstre i dur med parallelakkorderne 66
Parallelakkorderne i dur 68
Bidominanter 69
Mol 70
Lån fra mol i durmelodier 71
bVII (og bIII) 73
Rundgange 74
Længere linier 75
Dominantformer 76
„Underlige“ forløb 77
Afslutning 77

10. Form i beat 79

Opbygning af stykker 79
Kontrasterende afsnit 80
Tema- og mellemstykker 82
Hele numre 83


IV. Soul 85

11. Simpel bluesharmonik i soul 87

Akkordvariationer 87
„Minimal-harmonik“ 88
bIII og bVII 88
Afslutning 89

12. Udvidet bluesharmonik 90

Bidominanter 90
II-V(-I)-forbindelser 92
Akkordlinier 92
IV-#IV°-I- 93
V med kvart i stedet for terts 94
Afslutning 96

13. Soul i øvrigt 98

Parallelakkorder 98
IVm og bVI 99
Jazzharmonik 100
Mol 100
Afslutning 100

14. Form i soul 101

Opbygning af stykker 101
Modulation og ryk 103
Kontrasterende afsnit 103
Hele numre 104


V. Træk af nyere rock 105

15. Nye akkorder og vendinger 106

V med kvart i stedet for terts 106
Akkorder med „fremmed“ bastone 107
Variationer af rock’n’roll-rundgang 108
None i stedet for terts 108
Akkordvariation 109
Bluesmol 112
Senfirsernes dansemusik 114


  Bilag 115

A. Bibliografi 116
B. Noter 118
C. Register 133


Jesper Juellund Jensen: Rockharmonik. Gyldendal Undervisning, København 1995. ISBN 87-00-20197-9.