Cyrk   Programmer   

Nogle typiske konverteringssituationer

Her på siden beskrives en række typiske konverteringssituationer, som Tekstkonvertering er særligt velegnet til. Situationerne afspejler nogle af grundene til, at jeg i første omgang overhovedet skrev programmet.


Fra rtf til html

Artikler, tekster, opgaver, essays, historier osv. har man normalt udarbejdet i et tekstbehandlingsprogram, for eksempel Microsoft Word. Med Tekstkonvertering kan man få dem oversat til html, så de kan vises på internet.

Men hvorfor bruge Tekstkonvertering og ikke bare arkivere som html fra for eksempel Microsoft Word?

  • Tekstkonvertering følger standarderne og anbefalingerne fra W3C.
  • For hver typografi i ens tekst kan man angive, hvordan den skal oversættes. For eksempel kan en typografi med navnet „citat“ blive oversat til afsnit med <BLOCKQUOTE>. Afsnit med en bestemt typografi kan også blive oversat til almindelige afsnit med brug af en bestemt „style“, for eksempel <P CLASS="eksempel">. Herved kan man formatere sit dokument specielt til web-visning.
  • Fremhævelse med kursiv, fed og/eller understreget kan oversættes til fremhævelse (<EM> og <STRONG>) i stedet for blot til kursiv, fed og understreget (fremhævelse med <I> bør undgås fremfor <EM> osv.).
  • Konverteringen vil som regel lægge op til at bruge et stylesheet, hvor man så kan justere tekstens udseende. Det er dog ikke nødvendigt, hvis man ikke foretrækker det.
  • Man kan få oversat tekst med skrifttypen Amadeus.
  • Fodnoter oversættes også, og man kan i høj grad selv indstille udseendet.

Jeg har brugt Tekstkonvertering til at oversætte en række artikler i forbindelse med mit ph.d.-studium.


Fra html til rtf

Man kan med Tekstkonvertering få en tekst i html oversat til rtf, så den er bedre velegnet til udskrift. For eksempel kan man selv indstille skrifttype og -størrelse, ikke bare for brødteksten, men også for overskrifter af forskellige niveauer osv.


Fra simpel tekst til formateret tekst

I simpel tekst (f.eks. fra en e-mail) er der undertiden fast liniebredde, og teksten er beregnet til at blive vist med en skrift, hvor alle bogstaver er lige brede (f.eks. Courier eller Monaco):

Her er en lille eksempeltekst. Den er ikke
særlig lang, og den er mildest talt temmelig
"intetsigende". Men det er vel også i orden -
det er jo netop bare en *eksempeltekst*.

Og nu til noget helt andet...

Med Tekstkonvertering kan en sådan tekst blive konverteret til en tekst i rtf eller html, hvor afsnit er markeret, så tekst „flyder“ korrekt, når liniebredden varieres. Resultatet kan for eksempel komme til at se sådan ud:

Her er en lille eksempeltekst. Den er ikke særlig lang, og den er mildest talt temmelig „intetsigende“. Men det er vel også i orden – det er jo netop bare en eksempeltekst.
 
Og nu til noget helt andet…

På denne måde er teksten langt bedre til udskrivning osv. Læg også mærke til, at formateringstegnet * er rettet til fremhævning med kursiv, og specialtegn (anførselstegn, bindestreg, „...“ osv.) er rettet.


Mac/Windows-tekst

Simpel konvertering mellem Mac- og Windows-tekster kan undertiden være nyttigt. Måske har man fået en Windows-tekst fra internet eller fra en Windows-computer, som man vil bruge på en Mac. Eller man skal bruge en Mac-tekst på en Windows-computer.