Cyrk   Programmer   

Tekstformater

Tekstkonvertering kan konvertere til og fra Macintosh-tekst, Windows-tekst, rtf og html. På denne side kan man læse lidt om de forskellige formater.


Rtf

Symboler for rtf-tekster

Rtf betyder „Rich Text Format“ og er et tekstformat, der ofte bruges ved udveksling af formaterede tekster mellem forskellige programmer og forskellige platforme. De fleste tekstbehandlingsprogrammer, f.eks. Microsoft Word og AppleWorks, kan læse rtf-tekster og arkivere i rtf-format.

Tekster i rtf-format kan indeholde tegnformatering for skrifttype, fed, kursiv og understreget, som Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til.

Tekster i rtf-format er opdelt i afsnit, og afsnit kan være formateret med en typografi. For eksempel kan hvert overskriftsniveau være en typografi, ligesom citater måske er angivet med en særlig typografi. Når man konverterer til andre formater, kan man indstille Tekstkonvertering til at konvertere hver typografi på sin egen måde.

Tekster i rtf-format kan også indeholde en række tekstoplysninger, herunder oplysninger om tekstens forfatter og titel, en kort beskrivelse af teksten og nøgleord for teksten, som Tekstkonvertering medtager ved konvertering mellem html og rtf.

Tekster i rtf-format kan endvidere indeholde fodnoter, og ved konvertering til andre formater placerer Tekstkonvertering fodnoterne i slutningen af teksten. Ved konvertering til html oprettes der links fra fodnotehenvisningen til selve fodnoten og links ved fodnoten tilbage til hovedteksten.


Html

Symboler for html-dokumenter

Html betyder „HyperText Markup Language“ og er et formateringssprog til tekst, der bruges på internet. Sider, der vises i en browser som f.eks. Microsoft Internet Explorer eller Netscape Navigator, er skrevet i sproget html, så den side, som du læser nu, er et eksempel på en html-tekst.

Når Tekstkonvertering oversætter til html, overholder det (med mindre du har indstillet det anderledes) de nyeste standarder fra World Wide Web Consortium (W3C) – i modsætning til mange andre programmer, der kan konvertere til html.

Tekster i html-format kan indeholde tegnformatering, der dels omhandler indholdet (for eksempel „fremhævet“ og „programkode“), dels angiver, hvorden tekst skal vises (for eksempel „fed“ og „kursiv“). Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til begge typer af tegnformatering. Specielt kan Tekstkonvertering konvertere „layout“-formatering som fed og kursiv til „indholds“-formatering (så de nyeste standarder følges).

Tekster i html-format er opdelt i afsnit. Afsnit kan være af forskellige typer, for eksempel brødtekst, overskifter af forskellige niveauer og citat. Man kan i Tekstkonvertering indstille præcis, hvordan hver type afsnit skal konverteres til andre formater.

Formatering af html-sider bør ske ved hjælp af et „stylesheet“, og Tekstkonvertering er ideel til at konvertere til html, formateret med stylesheets.

Som tekster i rtf-format kan html-dokumenter også indeholde en række tekstoplysninger, herunder oplysninger om tekstens forfatter og titel, en kort beskrivelse af teksten og nøgleord for teksten, som Tekstkonvertering medtager ved konvertering mellem html og rtf.

Til en html-side hører ofte andre elementer, f.eks. billeder, der vises i browseren. Html-dokumentet indeholder ikke selv disse elementer, men har henvisninger til dem, så de kan vises i browseren. Tekstkonvertering kan medtage billedhenvisninger ved konvertering fra html til html, men ellers skrives en erstatningstekst for billedet.


Macintosh-tekst

Symboler for typiske Macintosh-tekster

Macintosh-tekst er et simpelt tekstformat, som alle tekstbehandlingsprogrammer på en Macintosh kan åbne. Macintosh-tekster åbnes ofte af programmet Tekst & Lyd. Eksempler på Macintosh-tekst:

  • En Tekst & Lyd-tekst.
  • En tekst oprettet i BBEdit.
  • Et dokument, der er arkiveret som „kun tekst“ fra f.eks. Microsoft Word eller AppleWorks.
  • En e-mail, der er arkiveret på harddisken fra f.eks. Microsoft Outlook Express.

En Macintosh-tekst kan være med eller uden tegnformatering. De tegnformateringer, som Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til, er skrifttype (for eksempel Geneva og Times), fed, kursiv og understreget. I uformateret Macintosh-tekst anvendes undertiden formatering med *, / og _, så et ord i fed skrives *sådan*. Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til sådanne „snyde“-formateringer.


Windows-tekst

Symboler for en Windows-tekst

Windows bruger et andet tegnsæt end MacOS. Det kan derfor være nødvendigt at konvertere en Windows-tekst, hvis det skal læses af et program på en Macintosh-computer, ligesom det kan være nødvendigt at konvertere en Macintosh-tekst, der skal bruges på en Windows-computer. Ofte er der således problemer med de danske bogstaver æ, ø og å og med linieskift.

Et dokument med Windows-tekst kan for eksempel være oprettet i programmet Notesblok på en Windows-computer, eller det kan være hentet fra internet. Windows-teksters navn ender som regel på „.txt“.

Windows-tekst svarer i øvrige henseender til Macintosh-tekst, men kan ikke indeholde tegnformatering. Som i uformateret Macintosh-tekst anvendes dog undertiden formatering med *, / og _, som Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til.