Cyrk   Programmer   

Egne standardformater

Tekstkonvertering er specielt velegnet til at konvertere tekst i standardformater, som man selv indstiller, mens det er mindre velegnet til præcis oversættelse. Som hovedregel bruges nemlig de indstillinger, der er angivet i Tekstkonvertering frem for indstillingerne i originaldokumentet. På denne side forklares lidt om, hvordan det foregår.


Afsnit og typografier

Afsnit i rtf og html kan have forskellige „typer“, for eksempel brødtekst, overskrifter af forskellige niveauer, citat og listepunkt. En sådan type kaldes en typografi.

Hver typografi er karakteriseret ved en bestemt formatering; for eksempel kan overskrifter af niveau 2 være formateret med:

 • Helvetica
 • 14-punkt
 • Fed
 • Dobbelt linieafstand
 • En ekstra afstand på 16 punkter før afsnittet.

Når Tekstkonvertering konverterer afsnit, så ser programmet bort fra de oprindelige formateringer og bruger i stedet programmets egne indstillinger (som man selvfølgelig kan redigere). Den pågældende overskrift af niveau 2 kan således blive konverteret til en formatering med for eksempel:

 • Arial
 • 16-punkt
 • Understreget
 • Enkelt linieafstand
 • En ekstra afstand på 32 punkter før afsnittet.
   

Tegnformatering

Tegn i rtf og html kan for eksempel være formateret med fed, kursiv, understreget, skrifttype – og for html’s vedkommende også fremhævet (<em>), stærkt fremhævet (<strong>) og programkode (<code>). Normalt konverterer Tekstkonvertering bare sådanne formateringer, men der er dog et visse specielle situationer, for eksempel:

 • Hvis formateringen er den samme som for afsnittets typografi, ses der bort fra formateringen. Hvis for eksempel overskrifter af niveau 2 i originalen er formateret med fed, så ses der altså bort fra formatering med fed i afsnit med denne typografi. I stedet bruges dine egne indstillinger for den pågældende typografi.
 • Man kan få konverteret visse formateringer på en særlig måde efter eget valg. Det gælder specielt ved konvertering til html, hvor for eksempel formatering med fed osv. frarådes – i stedet bør man anvendes „indholdsformatering“ som fremhævet og stærkt fremhævet. Desuden kan det være, at man i originalen har brugt en speciel formatering – for eksempel med Palatino, fed – til visse symboler, for eksempel kemiske stoffer, akkorder eller lignende. Man kan så få sådanne formateringer oversat til en særlig formateringstype ved konvertering til html.