Cyrk   Programmer   

Specielle tegn

En af Tekstkonverterings forcer er konvertering af forskellige typer af specielle tegn. På denne side beskrives nogle af disse:


Windows-tegn

Windows og MacOS anvender hver sit tegnsæt. De fleste tegn findes i begge tegnsæt (selv om de ikke ligger det samme sted), men der er også visse tegn, der kun findes i det ene tegnsæt. I Windows-tegnsættet findes følgende tegn, som ikke findes i MacOS:

     ¹  (hævet 1-tal)      ²  (hævet 2-tal)      ³  (hævet 3-tal)
¼(1/4) ½(1/2) ¾(3/4)
Š(S med bue over) š(s med bue over) ¦(brudt, lodret streg)
Ý(Y med ´ over) ý(y med ´ over)
Ð(ETH) ð(eth)
Þ(THORN) þ(thorn)

NB: Hvis denne tekst ses i en Macintosh-browser, er det ikke sikkert, at tegnene ovenfor vises korrekt (da de jo ikke findes i almindelige skrifttyper på en Macintosh).

Når Tekstkonvertering konverterer fra Windows-tekst, rtf oprettet på Windows eller fra html konverteres disse tegn, også selv om de ikke er med i Macintosh-tegnsættet. Der er her to muligheder:

  • Windows-tekst og html: Tegnene konverteres blot til det nye format.
  • Macintosh-tekst og rtf: Tegnene konverteres til noget, der ligner så godt som muligt. For eksempel konverteres tegnet ¼ til de tre tegn 1/4.

Tegn med skrifttypen Symbol

Skriftypen „Symbol“ indeholder en række specialtegn, for eksempel græske bogstaver (α, β, δ, Δ, Ω, Γ osv.), pile (, osv.) og matematiske symboler (, , osv.). Når der konverteres mellem formateret Macintosh-tekst og rtf (der begge kan indeholde oplysninger om skrifttype), medtages disse tegn blot. Ved konvertering til og fra html er situationen dog en lidt anden, da disse tegn kan angives på en særlig måde, der ikke kræver, at den, der skal se html-siden, har skriften Symbol:

  • Til html: Tegnene konverteres til særlige koder, der angiver selve tegnet og ikke skrifttypen. For eksempel konverteres Ω til Ω – der så i en browser vil blive vist som Ω.
  • Fra html: Specialtegn som Ω (angivet som Ω, Ω eller Ω) konverteres til det korrekte tegn med skrifttypen Symbol.

Tegn med skrifttyperne Amadeus

Amadeus er en skriftfamilie med musiksymboler, udviklet af Cyrk i samarbejde med Octopus. Nedenfor ses nogle eksempler på brugen af Amadeus:

Eksempel på symboler skrevet med Amadeus

Ved oversættelse til html kan man få symboler skrevet med Amadeus konverteret, således at de også kan ses af brugere, der ikke har Amadeus installeret på deres computer.

Man kan således skrive for eksempel en artikel i et almindelig tekstbehandlingsprogram og gøre brug af Amadeus-skrifterne, arkivere artiklen som rtf og så få den oversat til html, således at man kan lægge artiklen på internet. Symbolerne med Amadeus til så blive konverteret korrekt til tegn, der kan ses i alle browsere. Konverteringen gør i visse tilfælde brug af specielle små billeder, der følger med ved download af Tekstkonvertering.