Cyrk   Programmer   

Justering af tekst

Tekstkonvertering konverterer ikke blot tekst fra et format til et andet: Det er i lige så høj grad et program, der kan anvendes til at foretage forskellige justeringer af en tekst. Man kan under indstillingerne selv angive, hvordan man vil have justeret.


Anførselstegn og apostroffer

Man kan få "lige" anførselstegn konverteret til danske eller engelske anførselstegn – eller til »denne type« (flere valgmuligheder i programmet).

På samme måde kan man få 'lige' anførselstegn konverteret til krøllede, som for eksempel i: That’s great!


Uønskede mellemrum

Man kan få fjernet dobbelte mellemrum og mellerum i starten og slutningen af afsnit.


Tankestreger

Man kan få konverteret fritstående bindestreger (-) til de lidt længere tankestreger (). Man kan også få konverteret for eksempel to bindestreger (--) til den endnu længere „engelske“ tankestreg ().


Man kan få konverteret tre punktummer (...) konverteret til det typografiske tegn, der består af tre punkter (). I mange skrifter vises tre punktummer og det typografiske tegn „…“ ens, men ikke i alle.


Formateringstegn

I tekstformater uden mulighed for formatering som fed og kursiv anvendes undertiden „snyde“-formatering med *, / og _, så et ord i fed skrives *sådan*. Tekstkonvertering kan tolke og konvertere til sådanne „snyde“-formateringer, så /kursiv/ for eksempel konverteres til kursiv eller modsat.

Et andet eksempel er punkter i en liste, der i tekstformater uden mulighed for formatering blot indledes af tegnet •. Tekstkonvertering kan konvertere sådanne linier til „rigtige“ punkter i en liste.


Linieskift

I simpel tekst (f.eks. fra en e-mail) er der undertiden fast liniebredde, og teksten er beregnet til at blive vist med en skrift, hvor alle bogstaver er lige brede (f.eks. Courier eller Monaco):

Her er en lille eksempeltekst. Den er ikke
særlig lang, og den er mildest talt temmelig
"intetsigende". Men det er vel også i orden -
det er jo netop bare en *eksempeltekst*.

Og nu til noget helt andet...

Med Tekstkonvertering kan en sådan tekst blive konverteret til en tekst, hvor tekst „flyder“ korrekt, da der ikke er linieskift på faste steder i teksten. Resultatet kan for eksempel komme til at se sådan ud:

Her er en lille eksempeltekst. Den er ikke særlig lang, og den er mildest talt temmelig „intetsigende“. Men det er vel også i orden – det er jo netop bare en eksempeltekst.
 
Og nu til noget helt andet…

På denne måde er teksten langt bedre til udskrivning, visning på internet osv. Læg for eksempel mærke til, at hvis man varierer dette vindues bredde, så følger teksten med.

NB: De grå konverteringstegn vil selvfølgelig normalt ikke blive vist.

Ved konvertering til uformateret tekst kan man i øvrigt vælge en fast liniebredde, så man også kan konvertere „den anden vej“.