Cyrk   Programmer   

Skærmbilleder

Nedenfor er lidt blandede skærmbilleder fra Tekstkonvertering.


Mappen med Tekstkonvertering

Indholdet af mappen med programmet

Mappen indeholder programmet, en guide til hjælp og en mappe med standardelementer. Der installeres desuden et indstilingsdokument i systemets indstillinger-mappe og en mappe i systemets hjælp-mappe, ellers intet.
 


Tre konverteringer i gang (50%)

Skærmbillede

Her kan man se, hvordan der kan være flere konverteringer i gang på samme tid. Man kan hele tiden sætte nye konverteringer i gang og i det hele taget arbejde videre med ens Mac, mens der er konverteringer i gang.
 


Hjælp (60%)

Hjælp

Der er omfattende hjælp til visning i Apples hjælpfremviser. Hjælpen kaldes frem fra „Hjælp“-menuen i Tekstkonvertering, hvor man også kan vælge at vise hjælpebobler.
 


Indstillingsdialog: Justering af specialtegn (60%)

Justering af teksten (specialtegn)

Konvertering af diverse specialtegn (tre punktummer, fritstående bindestreg, anførselstegn og apostroffer). Til højre kan man angive skrifter, hvor specialtegn ikke skal rettes til.

Man kan også her se et eksempel på en hjælpebobbel (der selvfølgelig kun vises, hvis man har slået „Vis hjælpebobler“ til i „Hjælp“-menuen).
 


Indstillingsdialog: Afsnit/typografier ved konvertering til html (60%)

Afsnit/typografier ved konvertering til html

Afsnit med forskellige typografier oversættes forskelligt til html, og ovenfor kan man se, hvordan det kan indstilles. I eksemplet er det angivet, at afsnit med typografien „Citat“ skal oversættes til html-afsnit med <BLOCKQUOTE>. Desuden er det angivet, at afsnit af denne type i eventuelle fodnoter skal have „style“-en „fodnotecitat“ (<BLOCKQUOTE CLASS="fornotecitat">). Til slut er det angivet, at der ikke skal indsættes streger før afsnit af denne type, og at tomme afsnit af denne type blot skal udelades.
 


Indstillingsdialog: Specielle konverteringer (tegnformatering) ved konvertering til html (60%)

Specielle konverteringer (tegnformatering) ved konvertering til html

I eksemplet er det angivet, hvordan tekst med skriften „Courier“ skal konverteres – nemlig til <CODE>, der desuden skal have en „style“, der er forskellig i hovedteksten og i eventuelle fodnoter.
 


Indstillingsdialog: Dokument ved konvertering til rtf (60%)

Dokument-indstillinger ved konvertering til rtf

Generelle indstillinger for margener, standardtabulatorstop og papirstørrelse ved konvertering til rtf.
 


Indstillingsdialog: Formatering fra html ved konvertering til rtf (60%)

Formatering fra html ved konvertering til rtf

I eksemplet ovenfor er det angivet, at fremhævet tekst (<EM>) skal konverteres til kursiv, mens stærkt fremhævet tekst (<STRONG>) skal konverteres til fed ved konvertering fra html til rtf. Endelig er det angivet, at programkode (<CODE>) skal konverteres til skriften „Courier“.
 


Indstillingsdialog: Formatering ved konvertering til uformateret tekst (60%)

Formatering ved konvertering til uformateret tekst

Her er det øverst angivet, at fed skal skrives som *fed* ved konvertering til uformateret tekst (Mac eller Windows).

Tilsvarende skal kursiv, understreget, fremhævet og stærkt fremhævet skrives som /kursiv/, _understreget_, /fremhævet/ og *stærkt*fremhævet*.
 


Indstillingsdialog: Afsnit/typografier ved konvertering til formateret Mac-tekst (60%)

Afsnit/typografier ved konvertering til formateret Mac-tekst

Afsnit med forskellige typografier oversættes forskelligt til formateret Mac-tekst, og ovenfor kan man se, hvordan det kan indstilles. I eksemplet er det angivet, at afsnit med typografien „Overskrift 2“ (svarende til overskrifter af niveau 2 fra html) skal oversættes: Til tekst med skriften „Helvetica“ i størrelsen 18-punkt med fed. Desuden er det angivet, at der før afsnit med typografien „Overskrift 2“ skal være en blank linie af højden 18. Endelig er det angivet, at afsnit med typografien „Overskrift 2“ ikke skal indrykkes, og at tomme afsnit skal udelades.
 


NB: Det er langtfra alle indstillingsdialoger, der er vist på denne side...