Fra noder til rytmeboksnotation

Hvis man har en node, som man vil skrive om til rytmeboks, opretter man først en rytmeboks for hver takt.

Man starter så forfra med den første node eller pause i hver takt. Hvis det er en node, sætter man et kryds i det første felt; hvis det er en pause, sætter man ikke noget. Man ser så på nodens/pausens længde for at finde ud af, hvor næste node eller pause starter.

Sådan fortsætter man, og forhåbentlig går det så op, således at noder og pauser tilsammen udgør en takt.

Øvelse

Taktart

Vælg den taktart, som du vil træne.

Øvelsen

Angiv, hvor tonerne i rytmen ovenfor falder i rytmeboksen:

 

Eksempel.