Uddannelse

Ph.d.

Jeg har en ph.d.-grad i musikvidenskab fra Københavns Universitet (august 1998 - oktober 2001, forsvar juni 2002). Jeg studerede i den forbindelse også ved Newcastle University.

   Musikalske normer i populærmusik
– mit ph.d.-projekt

Cand. mag.

Jeg er cand. mag. i musik fra Københavns Universitet (1993), der omfattede studier ved Royal Holloway and Bedford New College, London University. Mit afsluttende speciale omhandlede „pop/rock-harmonik“.

   Rockharmonik
– specialet omarbejdet til en bog

B.s.

Endelig har jeg en bachelorgrad i datalogi, også fra Københavns Universitet (1989).

Musikvidenskab
Københavns Universitet

Datalogisk Institut
Københavns Universitet