Kopiering til undervisningsbrug

Denne side er efterhånden nogle år gammel, og i mellemtiden er det – så vidt jeg er orienteret – blevet mere almindeligt, at uddannelsesinstitutioner indgår særaftaler med CopyDan. Det gælder i hvert fald Københavns Professionshøjskole, hvor jeg arbejder. Teksten nedenfor beskriver situationen cirka år 2001. Jeg har ladet siden stå af historiske årsager.

 

 

Kopiering til undervisningsbrug

Ifølge ophavsretsloven er det ulovligt for undervisningsinstitutioner at kopiere fra ophavsretligt beskyttede værker, med mindre der er indhentet forhåndssamtykke hos hver enkelt rettighedshaver, eller kopieringen er lovliggjort ved en aftale med COPY-DAN jvf. § 2 og § 13 i ophavsretsloven.

Men hvad må man så kopiere (hvis man har en aftale)?

På universiteterne og de højere læreanstalter

10% – dog højst 20 sider – fra værker der er mindre end et år gammelt (sidste år og indeværende år)
          

15% – dog højst 30 sider – af værker der er fra et til fem år gammelt
          

20% – dog højst 50 sider – af værker der er over 5 år gamle
          

Hver gang det er nytår, forhøjes alle årstallene med et år.

Reglerne gælder også noder.

Andre undervisningsinstitutioner

20% af et værk, dog højst 20 sider af samme værk pr. klasse pr. år.

CopyDan

Oplysningerne på denne side er fundet februar 2000 på Copy-dans sider på internet (Undervisningskopier → spørgsmål og svar) og ved forespørgsel til Stefan Eland Christensen, Copy-dan, Undervisningskopier